Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivityMultikulturní vzdělávání > Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Práce a pracovní podmínky žen v různých ekonomických odvětvích byly dlouhodobě stranou zájmu sociálních věd, jakož i ženských organizací. Výjimku představují otázky spojené s platovou nerovností mužů a žen anebo slaďování pracovního a rodinného života. Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje

Širším cílem projektu je přispět ke zviditelnění vzájemného podmiňování sociální reprodukce (pečovatelské, reprodukce pracovní síly, reprodukce komunit a identit) a pracovních podmínek žen v nízkopříjmových a prekérních zaměstnáních.

Konkrétním cílem projektu je:

  • Poznat práci a pracovní podmínky domácích a zahraničních pracovnic v odvětví obchodu v Česku ve vztahu k soukromému a rodinnému životu, jejich vzájemné ovlivňování a omezování. 
  • Zveřejnit výsledky výzkumu a informovat širokou veřejnost o pracovních podmínkách v odvětví obchodu.
  • Použít výsledky výzkumu pro diskusi o pracovních podmínkách a způsobech jejich zlepšení v odvětví obchodu ve spolupráci s institucemi, které na ně mají vliv (odbory, zaměstnavatelé, inspekce práce, Úřad práce, atd.).
  • Podpořit výuku o genderu a práci na vysokých školách zahrnutím empirických dat z českého kontextu do výuky.
  • Propojit v diskuzi organizace zabývající se pracovní migrací a genderovými otázkami.
  • Zvýšit genderovou expertízu naší organizace ve vztahu k pracovní migraci.

Doba řešení projektu: 05/2015 – 04/2016

Příjemce projektu: Multikulturní centrum Praha, z. s.

Partner projektu: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (Ľuba Kobová, lubakoba@gmail.com)

Realizační tým v rámci MKC:
- Petr Kučera, petr.kucera@mkc.cz
Tomáš Bek, tomas.bek@mkc.cz
- Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.