Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivityMultikulturní vzdělávání > Testování evropského občanství jako "pracovního občanství": Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

Testování evropského občanství jako "pracovního občanství": Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

Projekt se zaměřuje na pracovněprávní normy EU a jejich nedodržování v praxi. V EU by podle platných zákonů měli mít všichni pracovníci ze zemí EU v zásadě rovné podmínky, avšak to se v praxi z různých důvodů nedaří zajistit. Rovné pracovněprávní podmínky nebývají dodrženy zejména v případě nízkokvalifikované a nízkoplacené práce, která může mít charakter sezónní práce, pracovní stáže, práce v domácnostech nebo být zprostředkována pracovními agenturami. Pracovněprávní vztahy zde obecně často nedosahují standardů plnohodnotných zaměstnaneckých smluv (hovoří se o prekérní práci).

V projektu se setkává 12 partnerských organizací, které přichází se svědectvími konkrétních migrujících pracovníků o závažných případech porušování pracovních práv. Navazující společné diskuze se zaměří na působení národních i evropských institucí na poli pracovního práva (inspektoráty práce, úřady práce, ad.) i na jednotlivé právní dokumenty EU (např. směrnice o veřejných zakázkách, směrnice o sezónních pracovnících). Projekt je založen na předpokladu, že pro demokratickou účast občanů EU na věcech veřejných jsou důležité právě důstojné pracovní podmínky a pobírání důstojné mzdy.

Cílem projektu je porozumět mobilitě občanů EU z pohledu jak ekonomicky slabých regionů, odkud lidé odchází za prací, tak z pohledu míst, kam směřují a kde může imigrace mít vliv na tamější pracovní i jiné podmínky. Důraz je kladen na zprostředkování přímých zkušeností migrujících pracovníků tak, aby se témata pracovních práv stala součástí další diskuze o budoucím politickém směřování Evropy na poli práce.

Doba řešení projektu: 01/2015 – 06/2016

Příjemce projektu: Multikulturní centrum Praha, z. s.

Partneři projektu:
Universita Padova (Itálie)
Ado Sah Rom (Rumunsko)
Diversity Development Group (Litva)
Veřejný ochránce práv (Česko)
Jyvaskylan Yliopisto (Finsko)
Solidar (Belgie)
Together-Razem (Irsko)
Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Rakousko)
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Nizozemí)
Polnischer Sozialrat (Německo)
Galician Foundation for Regional Development (Polsko)

Realizační tým v rámci MKC:
- Petr Kučera, petr.kucera@mkc.cz
- Marek Čaněk, marek.canek@mkc.cz  

Projekt je financován díky grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany.

Uvedené informace nutně nereflektují názory Agentury EACEA ani Evropské komise a tyto za ně nenesou zodpovědnost.