Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivityMultikulturní vzdělávání > La Ngonpo

La Ngonpo

La Ngonpo je tříletý česko-indický vzdělávací projekt, který podporuje partnerskou spolupráci škol a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti v oblasti rozvojových témat.

Projekt La Ngonpo probíhal v letech 2010 – 2012 na školách v České republice a v Indii. La Ngonpo je vzdělávací projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání a osvětu, který podporuje partnerskou spolupráci škol skrze internet. La Ngonpo znamená v ladačtině, řeči lidí na severu Indie, modrý průsmyk. Pro nás je modrý průsmyk metaforou místa, kde se setkávají lidé z různých koutů světa a dozvídají se více o sobě navzájem i o sobě samých.

Ladak je oblast v indickém státě Džammú a Kašmír, kde jsou školy, se kterými spolupracujeme a kde celý projekt vznikl. Projekt La Ngonpo byl projektem pilotním, díky třem letům jeho realizace jsme získali nepřebernou řadu zkušeností, ohlasů, zpětných vazeb i nápadů na zlepšení. V roce 2012 se nám tento model spolupráce podařilo zahájit na sedmi školách v Nepálu a usilujeme o jeho další rozšíření. Díky metodice, která se dá použít v jakékoli zemi na světě pro výuku témat spadajících do společenskovědních předmětů, angličtiny, zeměpisu, výchovy k občanství nebo výtvarné výchovy, může partnerství probíhat mezi nejrůznějšími školami, dokonce i mezi školami z jedné země.

Hlavním cílem projektu není a nebylo dopisovat si s kamarády z exotické země, ale postupovat ve výuce podle totožné metodické příručky a porovnávat své odpovědi na témata týkající se této planety i mezilidských vztahů s vrstevníky odjinud a přemýšlet o nich. To, že v rámci projektu vznikne internetové přátelství, je už jenom pomyslná třešinka na dortu...

Projekt využívá interaktivní metody vyučování a jeho metodika je postavena na principech kritického myšlení.

Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Kateřinu Sequensovou na e-mailu global.edu@mkc.cz. Více podrobností na www.la-ngonpo.org.

Výstupy z projektu:

Metodika La Ngonpo - místo setkávání (univerzální verze)

Metodika La Ngonpo (původní česko-ladacká verze)

Dokumentární film Out of Dreams

Metodika k filmu Out of Dreams 

Databáze výstupů – elektronická databáze výstupů, které vznikly v rámci výuky. Metodický manuál La Ngonpo – místo setkávání často odkazuje na práci s výstupy partnerské třídy. Díky databázi výstupů má učitel možnost využít výstupy, i když jeho třída partnerskou třídu nemá.

Výstava La Ngonpo - původně venkovní výstava La Ngonpo cestovala ve druhé polovině roku 2012 po několika velkých městech České republiky (Plzeň, Praha, Olomouc, Brno, Vsetín). Na konci roku 2012 byla výstava převedena do lehké mobilní formy a je k zapůjčení pro zájemce, školy a další instituce zdarma, pouze za úhradu poštovného. Jedná se o deset závěsných panelů velikosti 100 x 70 cm.  Výstavu tvoří fotografie a kreativní práce dětí z České republiky a indického Ladakhu.

Katalog z výstavy – v tištěné podobě zdarma v MKC Praha.

Diář La Ngonpo, aneb s kým jsme se v modrém průsmyku setkali – v tištěné podobě zdarma v MKC Praha.

Zpravodaj La Ngonpo - od poloviny roku 2012 pravidelně vychází Zpravodaj La Ngonpo, plný novinek, které se za konkrétní období v projektu udály.

Partneři projektu:

Společnost pro Fair Trade (tvorba a evaluace metodiky)
Modrý kámen, základní článek Hnutí Brontosaurus (vysílání dobrovolníků do Indie)
Fundacja Nowa Ameryka (dokumentární film a filmařský workshop)
Moravian Mission School of Leh (partnerská škola v Indii, tvorba metodiky)
SECMOL (partnerská škola v Indii)

Více podrobností o projektu najdete na www.la-ngonpo.org

Projekt vznikl díky finanční podpoře EU. Za obsah projektu zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko EU. Projekt rovněž podpořila ČRA v rámci Programu rozvojové spolupráce ČR.

Kontakty:
Romana Vylitová (projects@mkc.cz)
Kateřina Sequensová (global.edu@mkc.cz)