Drobečková navigace: Úvodní stranaKnihovna > Naše publikace

Naše publikace

Nedílnou součástí projektů Multikulturního centra Praha jsou doprovodné publikace a výzkumné práce. Výzkumné studie se zaměřují na aktuální témata migrace, mediální prezentace cizinců a uprchlíků apod.

Publikace si můžete zakoupit v kanceláři Multikulturního centra Praha, Vodičkova 36, 116 02 Praha 1, telefonicky objednat na čísle 296 325 345 nebo e-mailem na infocentrum@mkc.cz.
Při zaslání poštou účtujeme manipulační poplatek 70/100,- Kč.

Výzkumné studie jsou k dispozici v knihovně MKC Praha nebo ke stažení ve formátu pdf.

Vzdělávací program zaměřený na nenávistné projevy na internetu - metodický materiál

Metodika vzdělávacího programu zaměřeného na nenávistné projevy na internetu je určena lektorům - pedagogům, pracovníkům s mládeží a všem těm, kteří mají zájem věnovat se tématu nenávistných projevů v online prostředí. Vychází ze zážitkové pedagogiky a osobnostní výchovy.
 Vzdělávací program zaměřený na nenávistné projevy na internetu[PDF].


Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

Ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání byla vytvořena výzkumná zpráva Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání, a to v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotpů v GRV", který je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Výzkumné šetření probíhalo přímo na českých školách na jaře roku 2015 a jeho cílem bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. V první řadě bylo nutné zjistit, jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují, jestli se jedná o "běžné" stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či jde o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s tím bylo dále potřeba zjistit, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají, tedy v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují. Poslední otázkou, na kterou jsme hledali odpověď bylo, jakým způsobem jsou stereotypy reprodukovány.
 Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání[PDF].


Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR

Výzkumná zpráva analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanů třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně. Terénní výzkum mezi migranty, představiteli uznávacích orgánů a zaměstnavateli ilustruje každodenní praxi uznávání zahraničního vzdělání v ČR, její bezprostřední dopad na migranty, zaměstnavatele, i širší dopady, které má tato praxe na zahraniční zaměstnanost a uplatňování vzdělanostního potenciálů občanů třetích zemí. Zpráva obsahuje praktická doporučení. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.
 Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR[PDF, 483 MB].


Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

Výzkumná zpráva z roku 2014 autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce. Sleduje tak celkový vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu imigrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní logika tohoto jevu a jak je reflektován samotnými migranty. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.
 Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR[PDF, 577 MB].


Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Publikace nabízí konkrétní nástroje a metody z oblasti pracovní integrace cizinců a pro přímou práci s cizinci. Uvádí dále některé úspěšné projekty řešící problematiku pracovního uplatnění cizinců pro všechny, kteří se věnují pracovnímu poradenství. Slouží jako inspirace jak pro realizátory a zadavatele projektů, tak pro ty, kteří mohou ovlivnit zaměření dotačních programů zaměřených na cizince. Autorky: Blanka Kissová a Andrea Svobodová. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.
 Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců [PDF, 517 MB].


Zpravodaj La Ngonpo

Zpravodaj La Ngonpo

Informační zpravodaj projektu partnerství škol pod názvem La Ngonpo (modrý průsmyk). Určený je především školám zapojeným do stejnojmenného mezinárodního projektu, stejně jako všem, kdo se chtějí dozvědět nové informace o školství, globálním rozvojovém vzdělávání a multikulturní problematice. Ve zpravodaji naleznete užitečné informace o tom, co nového se v poslední době při realizaci projektu událo nebo co se chystá.
Zpravodaje jsou volně ke stažení v české a anglické verzi:
 Zpravodaj č. 1 (česky) [PDF, 0,9 MB].
 Zpravodaj č. 1 (anglicky) [PDF, 1,7 MB].
 Zpravodaj č. 2 (česky) [PDF, 1,7 MB].
 Zpravodaj č. 2 (anglicky) [PDF, 0,8 MB].
 Zpravodaj č. 3 (česky) [PDF, 1 MB].
 Zpravodaj č. 3 (anglicky) [PDF, 0,9 MB].
 Zpravodaj č. 4 (česky) [PDF, 2,2 MB].
 Zpravodaj č. 4 (anglicky) [PDF, 2,3 MB].
 Zpravodaj č. 5 (česky) [PDF, 2,8 MB].
 Zpravodaj č. 5 (anglicky) [PDF, 3 MB].
 Zpravodaj č. 6 (česky) [PDF, 3 MB].
 Zpravodaj č. 6 (anglicky) [PDF, 2,8 MB].
 Zpravodaj č. 7 (česky) [PDF, 2,1 MB].
 Zpravodaj č. 7 (anglicky) [PDF, 2,2 MB].
 Zpravodaj č. 8 (česky) [PDF, 2,1 MB].
 Zpravodaj č. 8 (anglicky) [PDF, 2,1 MB].
 Zpravodaj č. 9 (česky) [PDF, 2,1 MB].
 Zpravodaj č. 9 (anglicky) [PDF, 2,3 MB].
 Zpravodaj č. 10 (česky) [PDF, 2,1 MB].
 Zpravodaj č. 10 (anglicky) [PDF, 1,9 MB].
 Zpravodaj č. 11 (česky) [PDF, 2,5 MB].
 Zpravodaj č. 11 (anglicky) [PDF, 2,5 MB].

La Ngonpo

Publikace Multikulturního centra Praha

La Ngonpo - databáze výstupů

Za tři roky trvání projektu La Ngonpo se na webových stánkách www.la-ngonpo.org od zapojených škol nashromáždilo velké množství zajímavých výstupů. V této publikaci bychom vám chtěli představit alespoň některé z nich v kontextu jejich zařazení v metodickém manuálu La Ngonpo: místo setkávání. Databáze výstupů La Ngonpo tedy slouží jako doplňkový materiál k projektu, kde můžete nalézt přehledně zařazené výstupy z partnerských škol v ČR, Indii a v Nepálu, ať již je chcete použít ve výuce či se chcete jen dozvědět, co vytvořili děti z různých kulturních kontextů, když zpracovávaly stejné téma.
Publikace je volně ke stažení v české a anglické verzi:
 Databáze výstupů (česky) [PDF, 5,1 MB].
 Databáze výstupů (anglicky) [PDF, 5 MB].

La Ngonpo - databáze výstupů
Diář La Ngonpo, aneb s kým jsme se v modrém průsmyku setkali

> Diář La Ngonpo shrnuje mezinárodní vzdělávací projekt partnerství škol očima některých zúčastněných. O své zkušenosti s česko-indickým projektem La Ngonpo (2010 - 2012) se zde dělí učitelé z ČR a z Ladaku, dobrovolníci, partneři projektu, experti na globální rozvojové vzdělávání i samotní realizátoři. Publikace zároveň slouží jako univerzálně použitelný plánovací diář. Diář je doplněn množstvím doprovodných fotografií z ČR a z Ladaku.
Diář je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha:
ISBN 978-80-87615-03-4 (ENG).
ISBN 978-80-87615-02-7 (CZE).
 Diář (česky) [PDF, 5,5 MB].
 Diář (anglicky) [PDF, 5,5 MB].

Out of dreams
Metodika k filmu Out of Dreams

Metodický manuál, který obsahuje 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams, je určen učitelům na ZŠ a SŠ nejen jako nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně. Film zachycuje životy dvou dospívajících chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání v kulturně odlišných kontextech. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání, role vzdělávání v našich životech a také na krtitickou analýzu filmu i žánru dokumentárního filmu obecně.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha:
ISBN 978-80-87615-05-8 (ENG).
ISBN 978-80-87615-04-1 (CZE).
 Metodika k filmu (česky) [PDF, 10 MB].
 Metodika k filmu (anglicky) [PDF, 9,2 MB].

Out of dreams
Dokumentární film Out of dreams

Dokumentární film Out of dreams vznikal v letech 2010-2012 jako jeden z výstupů mezinárodního tříletého vzdělávacího projektu La Ngonpo. Film pochází z dílny polských tvůrců Elwiry Niewiry a Piotra Rosolowského z organizace Fundacja Nowa Ameryka. Zachycuje životy dvou dospívajících chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání v kulturně odlišných kontextech.

Kromě profesionálních záběrů jsou v dokumentu použity také ukázky z žákovských filmů, které vznikly při filmových workshopech v rámci projektu La Ngonpo.

Film je volně ke stažení na této stránce

Out of dreams
La Ngonpo - místo setkávání

Metodický manuál vychází z již vydané Metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol (2010) projektu La Ngonpo a dále ji rozšiřuje pro univerzální použití v jakýchkoli školách na světě. Obě metodiky vydalo MKC Praha ve spolupráci se sdružením NaZemi. Je určená učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha:
ISBN 978-80-87615-01-0 (ENG).
ISBN 978-80-87615-00-3 (CZE).

 La Ngonpo (česky) [PDF, 5,9 MB].
 La Ngonpo (anglicky) [PDF, 6,6 MB].

La Ngonpo
Metodika La Ngonpo

MKC Praha vydalo ve spolupráci se sdružením NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturního vzdělávání pro učitele druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Metodika stejnojmenného projektu La Ngonpo obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou z indického Ladaku. Prostřednictvím témat Kruh, Hrdina, Migrace, Krása, Voda a Společně mají žáci ve věku 12-16 let příležitost objevovat nejen názory svých vrstevníků odjinud, ale především i poznávat sami sebe, své spolužáky a společnost, ve které žijí. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Publikace je volně ke stažení v češtině a angličtině na webové stránce MKC Praha:
ISBN 978-80-904808-6-5 (ENG).
ISBN 978-80-904808-5-8 (CZE).

Publikace je volně ke stažení
 La Ngonpo (česky) [PDF, 4 MB].
 La Ngonpo (anglicky) [PDF, 3,6 MB].

La Ngonpo
Jak pracovat s multikulturními tématy v médiích: Diversity Toolkit

Publikace je částečným překladem manuálu "A Diversity Toolkit for factual programme in public service television", kterou vydala Evropská agentura pro základní práva v roce 2007. Příručka je určena pro nezisková školení a workshopy a předkládá doporučení, jak zlepšit způsob zobrazování menšin. Poprvé jsou na jednom místě soustředěné praktické informace a rady, které lze použít, nebo napodobit. Toolkit se zabývá především tím, jak jsou národnostní a kulturní menšiny zastoupeny a zobrazovány v televizních zpravodajských pořadech a pořadech o současném dění.

Publikace obsahující DVD je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Diversity Toolkit
Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v době ekonomické konjunktury spojené s vysokou poptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 20011) omezené neveřejnými kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum. Publikace "Jaké cesty vedou do Česka?" sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech třech zemí, ze kterých v letech 2007 a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

Publikace je volně ke stažení
 Jaké cest vedou do Česka? [PDF, 1,8 MB].

Jaké cesty vedou do Česka?
Flexi-in-security: o situaci pracovních migrantů v době ekonomické krize/ on the situation of labor migrants in time of economic crisis

Publikace věnovaná situaci migrantů v době ekonomické recese v České republice a v dalších nejen Evropských zemích. Deset reportérů spolu s deseti fotografy zdokumentovalo v průběhu roku 2010 socio-ekonomické změny v přistěhovaleckých komunitách zemích EU. Publikace přináší skutečné životní příběhy pracovních migrantů a vliv krize na jejich každodenní život. Publikace je v anglické a anglicko-české verzi a vznikla v rámci projektu Flexi-in-Security podpořeného Evropskou komisí, Evropskou kulturní nadací, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
ISBN 978-80-904808-0-3 (anglická verze).
ISBN 978-80-904808-1-0 (anglická verze s částečným českým překladem).

Publikace je zdarma k dostání v kanceláři MKC Praha nebo volně ke stažení
 Flexi-in-security (anglicky) [PDF, 4,9 MB].
 Flexi-in-security (česky) [PDF, 5,4 MB].

Flexi-in-security
Integrační politika a cizinci v médiích (sborník příspěvků z konferencí projektu Flexi In Security a MIPEX)

Sborník přináší hlavní příspěvky ze dvou konferencí uskutečněných v březnu a v květnu 2011. První konference Média a odraz multikulturní společnosti se uskutečnila v Praze dne 31.3.2011. věnovala se přístupu médií k měnící se společnosti, možnosti tradičních a nových médií. Jedním z hostů byl také Frans Jennekens, ředitel sekce diverzity Evropské televizní a rozhlasové unie, který nastínil přístup nizozemských médií k multikulturním tématům. Mezinárodní konference Státní politika a integrace migrantů do společnosti se uskutečnila dne 4.5.2011 v Goethe Institutu v Praze. Konference pořádaná nabídla pohled na českou migrační a integrační politiku, její srovnání v evropském kontextu i její odraz na postavení migrantů v praxi. Kromě integrace se konference zabývala také dopadem hospodářské krize na pracovní migranty, úspěšnými integračními strategiemi, příklady z praxe ze zahraničí a migrační politikou České republiky. Sborník vznikl v rámci projektů Flexi-in-Security, MIPEX a MEM podpořených Evropskou komisí, Evropskou kulturní nadací, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Publikace je volně ke stažení
 Sborník FLEXI a MIPEX konference [PDF, 2,1 MB].

Sborník konferencí
Společně o sobě

Katalog je výsledkem fotografických workshopů, které probíhaly od února do června 2008 ve dvou pražských základních školách se sídlem ve dvou kulturně a sociálně odlišných lokalitách. Během půlroční série workshopů vznikla řada výjimečných fotografií, jejichž výběr představuje tato publikace.
Obsahuje CD. ISBN 978-80-904161-5-4.

Publikace je k zakoupení v kanceláři MKC Praha. Cena: 250 Kč.

Společně o sobě
Manuál a Příručka Knihovny pro všechny - Evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (2010)

Cílem projektu "Knihovny pro všechny" je na evropské úrovni nastartovat rozvoj místních veřejných knihoven a vytvořit nové modely pro interkulturní knihovní služby. Příručka nabízí srozumitelný návod, jak proměnit veřejnou knihovnu v lokální multikulturní vzdělávací centrum. Také obsahuje kontrolní seznam - postup krok za krokem, včetně konkrétních klíčových opatření, jak postupovat při uskutečňování modelu "knihovny pro všechny". V manuálu projektu najdete podrobnosti o aktivitách realizovaných v jednotlivých partnerských zemích (dostupný v tištěné formě nebo na internetové stránce projektu www.librariesforall.eu). Tento manuál nabízí komplexní analýzu v oblasti knihoven - od nových přístupů a metod (např. fungování poradní skupiny v knihovně) až po zdůraznění potřeby dlouhodobě monitorovat úspěšné integrační aktivity jednotlivých knihoven zapojených do projektu. Publikace je volně ke stažení
 Manuál česky [PDF, 2,4 MB].
 Manuál anglicky [PDF, 2,1 MB].
 Manuál německy [PDF, 2,2 MB].
 Manuál švédsky [PDF, 2,1 MB].
 Příručka česky [PDF, 1,4 MB].
 Příručka anglicky [PDF, 1,4 MB].
 Příručka německy [PDF, 1,4 MB].
 Příručka švédsky [PDF, 1,4 MB].

ESME
CzechMade? Výstava komiksů o práci cizinců (2009)

Publikace zaměřující se na práci cizinců v České republice. Formou komiksů i investigativních reportáží se tak můžete seznámit, za jakých podmínek zde cizinci pracují. Sám název Czech Made s otazníkem poukazuje na to, že za českými výrobky se často skrývá úmorná a mnohahodinová práce migrujících pracovníků. Katalog obsahuje osm reportáží - komikových příběhů - přibližujících část života cizinců různých národností, kteří přišli do ČR za prací. V příbězích je zachycen každodenní život cizinců, reálné poměry u českého zaměstnavatele i konkrétní příklady porušování základních lidských práv i pracovních podmínek. ISBN 978-80-904161-3-0.

Publikace je k zakoupení v kanceláři MKC Praha nebo internetovém knihkupectví Kosmas. Cena: 130 Kč.

CzechMade
Okamžik jednoho zázraku (2008)

Metodická příručka pro pedagogy působící na základních školách a víceletých gymnáziích. Je určena pro práci s průřezovým tématem multikulturní výchova. Metodika vychází z transkulturního přístupu v pohledu na kulturní rozdíly. Film Okamžik zázraku přináší příběh, ve kterém je hlavnímu protagonistovi Vojtovi po jedné menší nehodě umožněno velmi zblízka zakusit rozdíl mezi tím, co si sám myslí o druhých lidech a korekci této zkušenosti, když zjistí, co se jim honí hlavou opravdu. Rozlišení toho, co vidíme od toho, co interpretujeme, je hlavním cílem a zadáním. Součástí metodické příručky je DVD. ISBN 978-80-904161-0-9 (metodické listy), ISBN 978-80-904161-1-6 (DVD) Publikace je volně ke stažení  zde [PDF, 280 kB].

Metodiky OJZ
Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení (2008)

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Tento fenomén zahrnuje širokou škálu stupňů pobytové či pracovní neregulérnosti s různou mírou závažnosti. I proto preferují autoři spíše termín „neregulérní“ migrace a pobyt před označením „nelegální“. Odhady počtu cizinců a cizinek v neregulérním postavení v Evropě i v České republice nejsou přesné, odborná veřejnost se nicméně shoduje na tom, že jde zřejmě o milióny lidí v Evropské unii a desítky až stovky tisíc lidí v České republice. Zřejmě až čtyři sta tisíc nových přistěhovalců do Evropské unie každoročně porušuje z hlediska pobytu či práce zákony té země, ve které se nacházejí. A tento tok neslábne. Publikace je volně ke stažení  zde [PDF, 131 kB].

Regularizace
Antidiskriminační právo (2007)

Publikace objasňuje pojmy rovnost a diskriminace v rámci sociálního a historického kontextu, přičemž čerpá z široké škály filozofických a právních zdrojů. V knize naleznete kapitolu o zdrojích diskriminace, rozsahu diskriminačního práva, pojmech přímá a nepřímá diskriminace, otázce obrácené diskriminace a hranicích práva v zajišťování práv a opravných prostředků na ochranu před diskriminací. Překlad anglického originálu byl vydán v rámci projektu MKC Praha - Kampaň na podporu rovných příležitostí pro všechny v České republice. ISBN 978-80-254-1054-7 Publikace je zdarma k dostání v kanceláři MKC Praha.

Antidiskriminacni pravo
Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR: příručka pro zaměstnance veřejné správy (2007)

2. rozšířené vydání manuálu pro pracovníky veřejné správy, ve kterém jsou k dispozici přehledné informace o legislativní stránce antidiskriminačních opatření, praktické ukázky z antidiskriminační praxe a další odkazy spojené s touto problematikou. ISBN 978-80-239-9597-8
Publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha a volně ke stažení  zde [PDF, 134 kB].

Antidiskriminacni vzdelavani
Visegrad Moves (2007)

Publikace o migraci ve střední Evropě, která přináší nové perspektivy na otázku pracovní migrace do zemí západní Evropy. Publikace je svým způsobem experimentem, protože je složena jak z odborných článků, tak i blogů migrantů ze střední Evropy na Západě. Tyto různé typy textů si kladou následující otázky: Kdo jsou lidé, kteří odjíždí za prací? Jak jsou migranti z východní Evropy vnímáni na Západě? Jak pracovní migrace ovlivňuje ekonomiky zdrojových zemí? Jací migranti směřují do visegradských zemí? ISBN 978-80-239-9307-3
Publikace vznikla za podpory International Visegrad Fund a Evropské unie a je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha.

Visegrad Moves
Společná publikace nevládních organizací k novele cizineckého a azylového zákona (2007)

V návaznosti na probíhající diskuse v poslanecké sněmovně o novele cizineckého a azylového zákona zpracovali pracovníci nevládních organizací Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR (Poradna pro uprchlíky, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradny pro integraci, SOZE) a Multikulturní centrum Praha stanoviska a komentáře k jednotlivým problematickým bodům těchto novel. Připomínky jsou zde volně ke stažení.
 Část k cizineckému zákonu [PDF, 2,1 MB].
 Část k azylovému zákonu [PDF, 912 kB].

Spolecna publikace NNO
Integra: integrační přístup k osobám s postižením (2007)

Příručka shrnuje informace a zkušenosti ze šesti evropských zemí v oblasti integrace osob s postižením na volný pracovní trh. Je složena ze tří částí. První část mapuje situaci osob s postižením, jejich pracovní uplatnění v zemích projektu a obsahuje příklady dobré praxe. Druhá část je zaměřena na informační kampaně, které byly uskutečněny v evropských zemích a mohou sloužit jako zdroj inspirace. Třetí část popisuje vzdělávání zástupců lidských zdrojů ve firmách a poskytuje pedagogický materiál, jakým způsobem je možné zvyšovat povědomí o problematice osob s postižením u zaměstnavatelů. Poslední část bude dokončena v srpnu 2007.
Publikace je volně ke stažení.
 Příručka 1.část [PDF, 268 kB]
 Příručka 2. část [PDF, 3,1 MB]

Integra
Cizinci, našinci a média (2007)

Sborník mediálních analýz navazující na studie Jak se (ne)píše o uprchlících a Nečitelní cizinci : Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. Publikace vznikla na základě projektu Diskriminace a média, jehož cílem bylo systematicky sledovat, jakým způsobem a v jakých souvislostech se v celostátním i regionálním tisku píše o cizincích a příslušnících národnostních, etnických a náboženských menšin, popřípadě poukazovat na jejich zavádějící, zjednodušující či stereotypní zobrazování. ISBN 80-239-8475-6
Náklad je rozebrán, pouze ke stažení  zde [PDF, 520 kB].

Cizinci, nasinci a media
Knihovny jako brána k integraci cizinců v EU (2006)

Publikace určená českým veřejným knihovnám je uceleným sborníkem textů a praktických rad pro vytvoření multikulturní knihovny. Jádro publikace tvoří detailní návod pro realizaci integračních aktivit v knihovnách. Publikace dále informuje o multikulturních aktivitách českých veřejných knihoven a projektech v zahraničních knihovnách. ISBN 80-239-7826-8
Česká verze publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha, anglická verze je volně ke stažení  zde [PDF, 1,7 MB].

Knihovny jako brana k integraci
Práce je jinde / Work is elsewhere (2006)

Katalog výstavy Práce je jinde / Work is elsewhere je hlavním výsledkem projektu MKC Praha o pracovní migraci, na němž se podílelo třicet dva fotografů a badatelů. Účastnici projektu pracovali ve dvojících fotograf - výzkumník a během léta 2006 sestavili dokumentaci šestnácti osobních přeběhů. V centru všech příběhů stojí lidé, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za prací. ISBN 978-80-239-8913-7
Cena: 70,- Kč (200 Kč v knihkupectvích)

Prace je jinde
Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR: příručka pro zaměstnance veřejné správy (2006)

Manuál je určen pracovníkům veřejné správy, ve kterém najdou přehledné informace o legislativní stránce antidiskriminačních opatření, praktické ukázky z antidiskriminační praxe a další odkazy spojené s touto problematikou. ISBN 80-239-7825-X
Publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha.

Antidiskriminacni vzdelavani
Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity (2006)

Čtrnáct odborných článků doplněných o tři rozhovory s pracovníky nevládních organizací mapuje migrační procesy ve střední a východní Evropě od 80. let do současnosti. Texty byly původně předneseny na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, který zorganizovalo Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v srpnu 2005. ISBN 80-239-6901-3
Publikace v angličtině je volně ke stažení.
 Publikace [PDF, 474 kB]
 Publikace v tiskové kvalitě [PDF, 3,4 MB]

Migracni procesy
Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince (2006)

Cílem této příručky je poskytnout cizincům, kteří žijí v České republice, základní přehled o bankovním sektoru v ČR a o nabídce bankovních produktů. Publikace vyšla v češtině, angličtině, němčině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. ISBN 80-239-6725-8
Náklad je rozebrán, všechny jazykové verze jsou ve formátu pdf volně ke stažení na www.migraceonline.cz/finance.

Financni sluzby
Knihovny pro všechny: role veřejných knihoven v multikulturní společnosti (2005)

První česká příručka, která poskytuje rady, jak vytvořit multikulturní knihovnu. Publikace informuje o multikulturních aktivitách českých veřejných knihoven a zároveň informuje o projektech v zahraničních knihovnách. Publikace obsahuje literaturu a internetové zdroje o cizincích a národnostních menšinách v ČR. ISBN 80-239-5021-5
Cena: 80,- Kč

Knihovny pro vsechny
Social and Cultural Diversity in Central and Eastern Europe: Old Factors and New (2004)

Sborník z prvního ročníku semináře „Společenská a kulturní rozmanitost ve Střední a Východní Evropě“, který pořádalo Multikulturní centrum Praha v říjnu 2004 v Praze. Sborník je v anglickém jazyce a obsahuje nejdůležitější příspěvky, které na semináři přednesli odborníci na témata etnické, náboženské a kulturní různorodosti, kulturní a migrační politiky apod.
Sborník je volně ke stažení  zde [PDF, 1,7 MB]

Old Factors and New (2004)
My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole (2003)

Praktické návody na přípravu a realizaci interkulturních dílen, které žákům přiblíží život, historii a kulturu Romů, Vietnamců, Číňanů, obyvatel Ruské federace a základní podobu hlavních monoteistických náboženství. ISBN 80-239-2099-5
Cena: 290,- Kč (tištěná příručka + CD)
Cena: 100,- Kč (pouze CD)

My a ti druzí
Nečitelní cizinci – jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku (2003)

Česko-anglická publikace hledá odpovědi na otázky – co si myslíme o cizincích a menšinách žijících v ČR a jaké informace nám o nich poskytují média. Výstupy ze sociologického výzkumu realizovaného MKC Praha jsou doplněny o komentáře cizinců. ISBN 80-239-1137-6
Náklad je rozebrán, k dispozici pouze k zapůjčení v knihovně Multikulturního centra Praha.

Nečitelní cizinci
Cože? Já, a rasista? (2002)

Tato publikace - komiks je učební pomůckou pro střední školy, která přitažlivě a vtipně komentuje problematiku každodenního soužití ve společnosti, kde se lidé odlišují barvou pleti, pohlavím, společenským postavením, věkem i náboženstvím. Komiks z anglického originálu What? Me? A Racist? vydaného Kanceláří pro oficiální publikace Evropských společenství přeložilo a v roce 2002 vydalo Multikulturní centrum Praha. ISBN 80-238-8066-7
Náklad je rozebrán; k dispozici pouze k zapůjčení v knihovně Multikulturního centra Praha.

Cože? Já, a rasista?
Etnická hudba ve škole – metodický materiál pro seznámení s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách (2001)

Pomocí hudby se každý z nás může dozvědět více o kultuře, náboženství a společenských dějinách Afriky, Ameriky, Austrálie či Asie. Publikace je doplněna hudební nahrávkou na CD.
Cena: 200,- Kč (publikace + CD).

Etnická hudba ve škole
Multikulturní pexeso (2002)

Pojďte si zahrát pexeso a poznejte lépe rozmanitost naší planety. Obrázky od Lenky Procházkové doprovází vysvětlující popisky. Zahrát si jej můžete  zde.

Multikulturní pexeso

Výzkumné studie Multikulturního centra Praha

Nečitelní cizinci: jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku (2003)

Analýza vznikla v roce 2003 v rámci projektu Média a menšiny: Mediální obraz cizinců, etnických a národnostních menšin v ČR. Předmětem výzkumné analýzy byly kontexty, v jakých se o cizincích v médiích obvykle referuje; tematická struktura článků o vybraných skupinách cizinců (Vietnamci, Rumuni, Ukrajinci); informační zdroje, kterých autoři článků využívají (kdo v článcích promlouvá, koho novináři citují a na jaké další zdroje se odvolávají); samozřejmé a zamlčené předpoklady, sdílená očekávání, ustálená spojení apod.
(Autoři analýzy Mgr. Petra Klvačová, Mgr. Tomáš Bitrich)

Mezinárodní migrace a Česká republika (2002)

Výzkum i závěrečná zpráva, vytvořené na zakázku nadace Open Society Fund Praha, se zaměřily zejména na zjištění stávající situace v oblasti institucionální asistence a regulace mezinárodní migrace v ČR. Závěr zprávy obsahuje návrhy, jak dosáhnout pozitivních systémových změn v jednotlivých oblastech mezinárodní migrace. Výzkum byl ukončen v únoru 2002, plná verze výzkumné zprávy je zájemcům k dispozici v knihovně MKC Praha. (Autoři analýzy: Mgr. Kateřina Březinová, Mgr. Jan Černík, PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.)

Jak se (ne)píše o uprchlících: analýza článku o uprchlících v českém tisku (2002)

Cílem této výzkumné zprávy bylo popsat, jak hlavní české deníky píší o uprchlících. Autoři analyzovali více než 200 náhodně vybraných článků, které byly publikovány v průběhu jednoho roku v MF Dnes, Lidových novinách a Právu.
(Autoři analýzy Mgr. Petra Klvačová, Mgr. Tomáš Bitrich)

IMPACT – Vliv grantové podpory nadace Open Society Fund Praha na romskou komunitu (2000)

Pilotní studie z roku 2000 s pracovním názvem Impact zkoumala vliv grantové podpory nadace Open Society Fund Praha na romskou komunitu. Cílem studie bylo zpracovat podklady pro evaluaci programů, které měly podpořit romskou menšinu. Pilotní studii zpracoval ve spolupráci s Open Society Fund Praha a Multikulturním centrem Praha tým studentů Fakulty sociálních věd UK v Praze v rámci magisterského semináře Politická a ekonomická sociologie, jmenovitě Michaela Ledererová, Josef Macák, Karel Masařík a Lenka Simerská. Plná verze výzkumné zprávy je zájemcům k dispozici v knihovně MKC Praha.

Partnersky vydané publikace a studie

O školara / Školáci (2005)

Společnost Horymíra Zelenky a Ibra Ibrahimovič vydali sbírku fotografií romských školáků a českých a romských textů na pomoc komunitní škole v Ústí nad Labem. Na vydání publikace se podílelo Multikulturní centrum Praha.
(Publikace je neprodejná; k dispozici pouze k zapůjčení v knihovně Multikulturního centra Praha.)

Škola pro všechny: moderní vyučování V. (2005)

Sdružení AISIS vydalo pátý titul výukové řady Moderní vyučování, který mapuje cestu, jak vytvářet bezpečné podmínky pro vzdělávání a výchovu všech dětí. Výukové CD představuje základní nástroje pro analýzu školy, umožňuje diagnostikovat její problémy a hledat cesty k jejich řešení. Na projektu se podílelo také Multikulturní centrum Praha.
(viz http://www.aisis.cz )

Anketa Romské reálie (2003)

Společnost přátel časopisu Romano džaniben, vydavatel romistického časopisu Romano džaniben, iniciovala v roce 2003 anketu, jejímž hlavním cílem bylo zjistit úroveň znalostí základních romských reálií. Na realizaci ankety se podílelo Multikulturní centrum Praha, Občanské sdružení Athinganoi a Odbor romistiky Indologického ústavu Filozofické fakulty UK v Praze.

Pavel Barša - Západ a islamismus: střet civilizací, nebo dialog kultur? (2002)

Aktuální práce zaměřená na politické a kulturní aspekty vztahu Západu a islámského světa a na kořeny fenoménu islámského fundamentalismu. Vztah islamismu a Západu je viděn z hlediska sporu mezi univerzalistickou vizí jediné planetární civilizace a partikularistickou vizí střetu civilizací. Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha v roce 2002. ISBN 80-85959-96-8