Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivity > Kulturní pořady

Kulturní pořady

V těchto pořadech seznamujeme nejširší veřejnost s kulturami jiných států a s kulturou příslušníků etnických a národnostních menšin a cizinců žijících na území České republiky.

Pořady probíhají nejčastěji formou veřejných diskusí za účasti odborníků a představitelů dané kultury, filmových projekcí dokumentárních či hraných snímků s doprovodným odborným komentářem. Dále představujeme literaturu různých národů, pořádáme výstavy a multikulturní představení pro děti.

Tématické cykly

Dialog kultur

Festival věnovaný střetávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství ve střední a východní Evropě. Filmové projekce, veřejná čtení, divadelní vystoupení, diskuse a výstavy.

Žena mezi kulturami

Cyklus veřejných diskusí doprovázených filmovými projekcemi o postavení a roli žen v různých kulturách.

Čtení o menšinách a pro menšiny

Pořady představující poezii i prózu menšin žijících nejen na území České republiky.

Jinýma očima

Diskuse, přednášky a komentované filmové projekce reagující na aktuální dění v oblasti multikulturního soužití v ČR.

Národy bez států

Cyklus přednášek, promítání diapozitivů a videoprojekce o historii i současnosti etnických skupin žijících na územích, která nejsou samostatnými, mezinárodně uznanými státy.

Výstavy

Výstavy reflektující kulturní rozmanitost v České republice.