Drobečková navigace: Úvodní stranaO nás > Kdo jsme

Kdo jsme

Multikulturní centrum Praha je spolek. Stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 7.10.1999 pod č. VS/1-1/41 464/99-R. Knihovna MKC Praha je registrována u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 5987/2004.

Kontaktní adresa: Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Účetní adresa: Prokopova 9, 130 00 Praha 3

Tel.: (+420) 296 325 345
Fax: (+420) 296 325 348
E-mail: infocentrum@mkc.cz

DIČ: CZ70098085
IČO: 70098085

Bankovní spojení:
ČSOB 482968953/0300 CZK
IBAN: CZ46 0300 0000 0004 8296 8953
SWIFT (BIC): CEKO CZ PP

ČSOB 209991132/0300 EUR
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 0999 1132
SWIFT (BIC): CEKO CZ PP

VR Bank 4558151906 EUR
IBAN: DE53855901004558151906
SWIFT (BIC): GENODEF1NGS

Správní rada

marek.canek@mkc.cz
Mgr. Marek Čaněk, Ph.D.

research@mkc.cz
Jakob Hurrle, Diplom.-Ing. vystudoval urbanistiku na Technické univerzitě v Berlíně. Jeho diplomová práce se věnuje evaluaci romských projektů na východním Slovensku. Je spoluzakladatelem mezinárodního časopisu Plotki. V MKC Praha pracoval od října 2005 jako koordinátor projektu Intercultural Map a spolupracoval s www.migraceonline.cz. Pozici výkonného ředitele zastával od února 2007 do dubna 2010. Podílel se na realizaci Flexi-In-Security a Na práci v ČR.

Výkonný ředitel

marek.canek@mkc.cz
Mgr. Marek Čaněk, Ph.D. vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce, politickým právům imigrantů a občanství. Působil v řadě neziskových organizací v České republice i v zahraničí.

Finanční ředitelka

denisa.zobacova@mkc.cz
Mgr. Denisa Zobačová vystudovala FF UK v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. Tématem její diplomové práce bylo projektový management. S MKC Praha spolupracuje od roku 2009. Od dubna 2014 pracuje na pozici finanční manažerky.

Informační služby

jana.troupova@mkc.cz
Mgr. Jana Troupová vystudovala PřF UK v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj. Působila v neziskovém sektoru jako vedoucí koordinátor rozvojových projektů v Indii, dále jako vedoucí projektů GIS. Dvakrát absolvovala dlouhodobý dobrovolnický a pracovní pobyt v Latinské Americe. V MKC pracuje od května 2014 - má na starosti správu webů MKC Praha, koordinuje www.migraceonline.cz a spolupracuje na projektu Společně proti rasismu.

Interkulturní a globální rozvojové vzdělávání a migrace

lucie.bilderova@mkc.cz
Mgr. Lucie Bilderová je koordinátorkou projektu Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině. V MKC Praha pracuje od roku 2012, specializuje se na interkulturní vzdělávání a práci s předsudky. Věnuje se též lektorování programů pro studující i pedagogické pracovníky, zajímá se o propojení tance a vzdělávacích procesů.

katerina.sequensova@mkc.cz
Mgr. Kateřina Sequensová vystudovala sociální pedagogiku a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V MKC Praha působí od roku 2011. Od března 2014 je koordinátorkou projektu globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo II. V současné době má na starosti projekt "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV", který je volným pokračováním projektu La Ngonpo. Globálnímu rozvojovému vzdělávání se nárazově věnuje také jako dobrovolnice v Charitě ČR.

jan.ditko@mkc.cz
Jan Dítko studuje religionistiku na FF MU v Brně. Tématem jeho diplomové práce je proces integrace autonomních salafistických komunit ze střední Asie do české společnosti. V MKC pracuje od listopadu 2012, v součastnosti jako koordinátor projektu Společně proti rasismu.

blanka.kissova@mkc.cz
Mgr. Blanka Kissová pracuje od roku 2013 v MKC Praha, aktuálně v rámci projektu "Společně proti rasismu!". Současně pracuje ve společnosti SocioFactor, s.r.o. V minulosti pracovala rovněž jako pracovnice v sociálních službách (sociální asistence pro rodiny s dětmi) či kulturní antropoložka v Centru podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV Opava a CPIV Karviná). Od roku 2005 je členkou a hospodářkou Futra, z.s., jehož hlavní náplní je provozování registrované sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

andrea.svobodova@mkc.cz
Mgr. Andrea Svobodová (Plačková) vystudovala obecnou antropologii na FHS UK a v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Je členkou výzkumného pracoviště GEOMIGRACE a ve svých výzkumných aktivitách se zaměřuje na otázky integrace, migrace, druhou generaci a identitu migrantů. V letech 2007-2010 pobývala v Belgii, kde pracovala v Integračním centru "De Som" na pozici asistentky v integraci. Následně působila tři roky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zabývala agendou integrace cizinců. V MKC Praha pracuje na pozici výzkumnice projektu: Budování respektu na internetu a proti hatespeech.

lucie.trlifajova@mkc.cz
Mgr. Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během studií strávila rok ve Francii (Université de Toulouse), dále absolvovala letní/zimní školy zaměřené na migraci a kulturní sociologii v REMESO ve Švédsku (Linkoping University) a na brněnské sociologii (Masarykova Universita). V MKC Praha v minulosti pracovala na projektech zaměřených na vízovou politiku a migraci z východní Evropy, migraci a EU. V současnosti se věnuje výzkumům v oblasti pracovní migrace, je editorkou portálu MigraceOnline.cz. Externě spolupracuje na výzkumech zaměřených na migraci, integraci a sociální inkluzi (SPOT o.s., CVMR, GEOMIGRACE).

petr.kucera@mkc.cz
Mgr. Petr Kučera, sociální geograf, spoluzakládal Centrum pro společenské otázky - SPOT, kde působí jako výzkumník. V MKC Praha je koordinátorem projektu Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu.

pavel.baloun@mkc.cz
Mgr. Pavel Balounvystudoval historii na FF UK v Praze se specializací na sociální dějiny 1. poloviny 20. století. V současné době působí jako interní doktorand na Katedře obecné antropologie FHS UK v Praze. Zabývá se fenoménem rasismu v období meziválečného Československa, především ve vztahu k Romům a následnému holocaustu (porajmos) v době Protektorátu Čechy a Morava. V MKC se věnuje projektu Praha sdílená a rozdělená.

tomas.bek@mkc.cz
Mgr. Tomáš Bek vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Dlouhodobě se zabývá ekonomickou sociologií, sociologií organizace a pracovními podmínkami. V MKC pracuje na projektu Ženy za pultem.

adriana.qubaiova@mkc.cz
M.A. Adriana Qubaiaová pracuje v MKC jako koordinátorka projektu Pracovní Občanství (Labour Citizenship) od června 2015. Zároveň pokračuje v doktorském studiu na oddělení Gender Studies Central European University v Budapešti, kde se zaměřuje na gendrový výzkum v Libanonu. Mezi její další výzkumné zájmy patří: migrace a uprchlíci, pracovní práva a feministické pojetí transformační spravedlnosti. Adriana mluví plynule arabsky a anglicky a má velmi dobrou znalost češtiny a francouzštiny. Politicky podporuje feminismus, queer práva a boj proti evropské islamofobii.

Kompletní redakční radu projektu Migraceonline.cz najdete zde.

Účetní

Ivana Stočesová spolupracuje s MKC Praha od jeho založení v roce 1999.

Stážisté

V roce 2014: Emily Getoff, Jana Tatcheva, Blanka Havlíčková, Pavla Vrbková, Harrison Gill, Johana Hase, Jennifer Lu, Dorota Šuráňová, Svetlana Lazarkova, Renata Chourová, Tereza Deáková, Linda Šejdová, Hana Votradovcová, Johana Hase, Anna Hájková, Anežka Chvalová, Pavel Rybář, Lucie Maturová, Sabina Jarošová,

V roce 2013: Eva Macková, Kaitlin O´Brien, Kamila Menšíková, Tereza Zvolská, Veronika Střechová, George Tabe, Lenka Kováčová, Eliška Komárková, Dominik Maďar, Lenka Kováčová, Štěpán Suchý, Šárka Vágnerová, Barbora Konečná, Agatha Zábranská, Katka Trnková, Tim Katz

V roce 2012: Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Katka Štáhlová, Alexandra Dubová, Zuzana Drážďanská, Melinda Wallner, Kyle McCandless, Tereza Schindlerová, Martina Štambergová, Anna Holubová, Tomáš Hauf, Kristina Nguyenová, Fatima Rahimi, Simona Rulcová, Martina Kalivodová, Kateřina Kilianová, Ondřej Čermák, Andrea Škopková

V roce 2011: Simona Pecková, Kylie Poirier, Magdalena Tošovská, Denisa Udžanova, Pavel Hruška, Lenka Vykopalová, Jakub Šmída, Katka Sequensová, Kristin Lyon, Eva Bartoňová, Thuy Vu Thu

V roce 2010: Alina Zanina, Kateřina Nekolová, Johanna Pokorná, Zuzana Trnková, Vendula Švecová, James Matthews, Nathalia Odwin, Oresta Ohorchak, Pavel Hruška, Eva Bazgierová, Sascha Stingl, Simona Pecková

Mateřská a rodičovská dovolená

Ing. Jitka Štefková, M.A. vystudovala mezinárodní vztahy na Středoevropské univezitě v Budapešti a finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V minulosti v MKC Praha koordinovala evropský projekt Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU a věnovala se problematice strukturálních fondů. Od června 2010 do března 2012 byla koordinátorkou vzdělávacího projektu Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci: Stereotýpek v nás.